Publicatie: 15.02.2018

De duurzame bedrijfsstrategie van Wilms ontgaat ook de mensen van Etion niet. We kregen de kans om ons verhaal te vertellen in de februari-uitgave van “Ondernemen”, het tweemaandelijkse magazine van Etion. Hieronder kan u het artikel lezen.

Streven naar langetermijnrelaties

Wilms werkte lange tijd naarstig aan een duurzame bedrijfsvoering. Met de lancering van haar nieuwste inbouwmodel voor rolluiken en zonwering, zet Wilms eveneens de eerste stappen om over die duurzame bedrijfsvoering te spreken met professionele klanten en consumenten.

“Vandaag gaan de brochures voor de komende vakbeurzen Batibouw en Polyclose naar de drukker. Daarin zullen we ons nieuwe product voorstellen maar terzelfdertijd ook de nadruk leggen op de manier waarop we onze rolluiken en zonweringen produceren. We zien duidelijk de communicatieve meerwaarde van de combinatie van de innovatieve, energiezuinige producten met een duurzame bedrijfsvoering”, zegt Tina Ermgodts, HR-manager van Wilms. “Duurzaamheid is voor Wilms een evidentie, maar tot nu toe spraken we hier weinig of nooit over tegen onze klanten. De lancering van ShutterX en ZipXZero zijn voor ons de ideale gelegenheid om ook over dit onderwerp te spreken”, vult Ronny Tiri, marketing manager bij Wilms, aan.

Bedrijf

Wilms is een producent van rolluiken en zonweringen uit het Kempense Meerhout. Het familiebedrijf is nu in handen van Erik Wilms, die het enkele jaren geleden overnam van zijn vader én stichter Jos Wilms. Als ondernemer staat Erik op de eerste rij bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Hij is ervan overtuigd dat het bedrijf alleen zo op de lange termijn kan overleven en bloeien.

De nieuwste innovatie van Wilms zijn rolluiken en zonweringen die in de spouw worden ingebouwd, zodat ze volledig onzichtbaar blijven als ze niet uitgerold zijn. Wilms heeft daarbij ook het probleem van de onderbreking van de muurisolatie opgelost. Beide systemen maken gebruik van een innovatief composietprofiel dat zodanig is opgebouwd dat het een betere isolatiewaarde heeft dan de isolatie die gewoonlijk in de muur zit. Het rolluik wordt op deze manier gekwalificeerd als een aanvaarde bouwknoop. Dat is erg belangrijk voor architecten en milieubewuste bouwers. Ronny Tiri: “In het nieuwe en vrij strenge S-peil, dat als doel stelt de bouwschil van een woning te optimaliseren, kunnen architecten toch nog punten winnen met onze systemen. Dat zou vroeger niet mogelijk geweest zijn met rolluiken of zonweringen. Die goede energieprestaties zijn belangrijk voor duurzame bouwers. Dat het product ook op een milieubewuste manier gemaakt wordt in een sociaal-voelend bedrijf, past daar perfect bij.”

Groene lakkerij

In 2016 investeerde Wilms in een groene lakkerij waar de verschillende onderdelen hun kleur krijgen. Tina Ermgodts: “We hebben ervoor gekozen om in onze spoelbaden geen leidingwater meer te gebruiken, maar alleen nog hemelwater dat we achteraf zoveel mogelijk recycleren. We installeerden om die reden ook een vacuüm-verdamper om de chemische stoffen uit de uitgestoten waterdamp te halen en zo de residu’s achteraf apart af te voeren. De gezuiverde waterdamp wordt opnieuw in de productie gebracht en zo gerecycleerd. Ons waterverbruik daalt daardoor aanzienlijk. Dat heeft naast de ecologische ook een economische waarde in een situatie waarin het leidingwater alleen maar duurder wordt.” Na de zuivering krijgen de onderdelen een poederlaagje dat dan gebakken wordt in een oven op 180°C. Het overtollige poeder kan Wilms voor 90% recupereren en hergebruiken. Op die manier kan het wel zes keer zuiniger omgaan met de kleurpoeders en zo niet alleen het milieu sparen, maar ook de kosten verminderen. Ten slotte vangt het bedrijf ook de warmte van de ovens op via warmte-recuperatie en gebruikt deze voor de verwarming van de productiehal.

Langdurige relaties

Wilms heeft jarenlang op een gezonde manier kunnen groeien op basis van zijn betrouwbare reputatie. De kwaliteit van de producten maakte dat klanten jarenlang trouw blijven. De export van Wilms is vooral gericht op de Benelux, maar stilaan raken ook Zweden, Frankrijk en Duitsland overtuigd. Tina Ermgodts: “Onze klanten zijn in de eerste plaats de vaklui die onze producten plaatsen of de raamfabrikanten die onze systemen integreren in hun eigen product. Voor hen is duurzaamheid van onze bedrijfsvoering niet de hoogste prioriteit. Om die reden hebben we daarover ook maar weinig gecommuniceerd. Maar ook hier streven we naar duurzame relaties: we werken liefst met klanten die opteren voor een samenwerking op de lange termijn. Ook met de personeelsleden doen we dat zo. Het liefst hebben we dat de goede medewerkers lang bij ons blijven. Heel wat onder hen voeren nu heel andere taken uit dan eerst, dat hebben we samen zo geregeld. ”

Wilms hanteert sinds kort de Sustatool. Deze structureert en wakkert de interne dynamiek rond duurzaamheid in het bedrijf verder aan. Tina Ermgodts: “Daarbij moet gezegd worden dat de bedrijfsleider zelf duurzaamheid op de kaart heeft gezet. Eens de top erachter staat, kan de idee ook veel makkelijker wortel schieten in het bedrijf. We zien nu dat in alle afdelingen de interesse voor duurzaamheid leeft en dat enthousiasme werkt aanstekelijk. We hebben intussen ook een Plan 2020 waardoor we ook goed weten welke doelstellingen we nog willen behalen.”

Klik op deze link om het ganse artikel in pdf te verkrijgen.

Wilms in Etion-magazine
op zoek naar inspiratie? op zoek naar inspiratie Download de gratis brochure