Milieu & kwaliteit

Ecologie is ons stokpaardje. Met hoge kwaliteitseisen voor onze producten streven we naar een zo lang mogelijke levensduur, maar ook in onze productieprocessen streven wij naar oplossingen met de kleinst mogelijke ecologische voetafdruk. Onze grootste realisatie op dat vlak is de bouw van een ‘groene’ lakkerij.

Duurzame keuzes

Voor de lakkerij investeerden we in de aankoop van een vacuümverdamper, waardoor we in staat zijn uitsluitend hemelwater te gebruiken. Er ontstaat daardoor eveneens een nul-lozingssysteem. Daarnaast wordt de volledige productiehal verwarmd door de gezuiverde warme lucht uit het proces terug in de hal te blazen, zodat verwarmen met fossiele brandstoffen onnodig is. Tenslotte wordt 90% van de poeders gerecupereerd en zijn wij erin geslaagd ons verpakkingsmateriaal te halveren.

Kleine initiatieven

Alle beetjes helpen. Daarom vindt u bij WILMS een recyclagepunt waar medewerkers terecht kunnen met oude batterijen, gsm’s, lipjes van blikjes en doppen van flessen. Deze schenken we aan instellingen uit de omgeving die er financiële steun voor in de plaats krijgen.

Milieu & kwaliteit