Utbildningar

Wilms har sitt eget utbildningscentrum där anställda, partners och kunder ofta genomför kompletterande utbildning. Vi utbildar våra egna anställda regelbundet för att säkerställa att vi upprätthåller högsta möjliga kvalitetsstandard. Vi tillhandahåller noggrann produktutbildning såväl som utbildning som gynnar deras välbefinnande. Ibland välkomnar vi även våra samarbetspartners och kunder för gratis produktutbildning. Vårt utbildningscentrum är ett godkänt FVB-utbildningscentrum, stiftelsen för yrkesutbildning inom byggnadssektorn. För yrkesmän och företag som är registrerade inom byggnadsbranschen (Joint Committee 124) finns det ekonomiska fördelar som förknippas med dessa utbildningskurser.

Vill du se en lista över de kommande utbildningskurserna?

Var god kontakta
Karen Bogaerts.
kbo@wilms.be
+32 (0)14 36 99 85