Miljö och kvalitet

Miljön är viktig för oss. Vi strävar efter högkvalitativa produkter med lång hållbarhet och i våra tillverkningsprocesser strävar vi efter att hitta kreativa lösningar som minskar vårt koldioxidavtryck. Vårt största projekt är byggandet av våra alldeles egna “gröna” måleriverkstad. Inköpet av en vakuumavdunstare gör det möjligt för oss att endast använda regnvatten och fullständigt eliminera utsläppen. Dessutom renas luften från hytterna och överförs till arbetsområdet, vilket innebär att uppvärmning med fossila bränslen inte är nödvändig. 90 % av pulvren vi använder återvinns och vi har lyckats halvera förpackningsmaterialet.

Mindre initiativ

Wilms har även en återvinningsstation där gamla batterier, telefoner och burklock samlas in. Vi donerar dessa artiklar till organisationer i området som får ekonomiskt stöd i retur.

Miljö och kvalitet