Lameller

Kodning av lameller

Valet av lameller är beroende av bredd, yta och färg. Varje lamell har en unik kod. Detta gör det möjligt att veta vilken typ av lameller som används.

  • W syftar på Wilms
  • P syftar på PVC och A på aluminium
  • Siffran representerar lamellens täckhöjd
  • Ett “H” läggs till koden när lamellen är fylld med hårt skum, en särskild typ av harts som gör lamellerna starkare.

Exempel

  • WP60 = Wilms, PVC, lamellens täckhöjd = 60 cm
  • WA39 = Wilms, aluminium, lamellens täckhöjd = 39 mm


WP37 WP60 WA39 WA40 WA40H WA41 WA55 WA55H WA77 WA84
Inbyggt rulljalusi
Ytmonterat rulljalusi
Påbyggt rulljalusi
Påbyggda jalusier (ventilation)

Upprullningsbara garagedörrar

Översikt lamellfärger

WP37

Visa färger

WP60

Visa färger

WA39

Visa färger

WA40

Visa färger

WA40H

Visa färger

WA41

Visa färger

WA55

Visa färger

WA55H

Visa färger

WA77

Visa färger

WA84

Visa färger