Inbyggda rulljalusier

Inbyggda rulljalusier är även kända som traditionella rulljalusier. Rullaxeln såväl som lamellerna installeras i ett ”hålrum” ovanför fönstret. Denna typ av jalusi kan endast installeras när det finns tillräckligt med utrymme.

Mindre gynnsamt för din E-nivå

Rulljalusiet måste förses med en kompletterande låda efter installationen. Inbyggda jalusier installeras allt mera sällan på grund av striktare isoleringskrav för bostäder. Isoleringsvärdet och lufttätheten för lådan är beroende av kvaliteten på installatörens arbete. Även om rulljalusiet är perfekt installerat, kommer denna typ av jalusi alltid att ha en mindre gynnsam effekt på din bostads E-nivå.

Ett alternativ till det inbyggda jalusiet är ett fullständigt avslutat system som är förisolerat och försett med en låda, som kallas för påbyggt rulljalusi. Dessa jalusier är också tillgängliga från Wilms.

Vill du veta mer om inbyggda rulljalusier?

Upptäck vårt iögonfallande diskreta sortiment och möjligheterna det erbjuder.

Inbyggda rulljalusier
Referenser
Våra referenser