Vår berättelse

När du väljer Wilms väljer du hållbarhet, kvalitet och innovation. Vår senaste innovation, ShutterX®, illustrerar exakt vad vi står för. Vi var först på marknaden med att bygga in en lufttät rulljalusi i skalväggen (innovation). På så sätt slipper du betydande extrakostnader (hållbarhet) och eftersom vi är så säkra på produkten erbjuder vi en garanti på upp till 7 år (kvalitet).

Over ons 1

Hållbarhet

Wilms strävar efter hållbarhet i alla val. Våra produkter håller hög kvalitet och i vår affärsstrategi och våra produktionsprocesser väljer vi alltid de mest hållbara lösningarna. Ett bevis på detta är att vi som ett av pilotföretagen för Sustatool (ett initiativ från den flamländska regeringen för att göra hållbarhet tillgängligt för flamländska företag) utmärkte oss redan innan vi påbörjade ytterligare optimering. Även efter att Sustatool-processen avslutats fortsätter vår hållbarhetspolicy att ses över av Hans Verboven, professor i hållbarhet vid Antwerpens universitet.

Ekologi är en av våra grundpelare. Vi håller höga kvalitetsstandarder för våra produkter och strävar efter längsta möjliga livslängd. Vi strävar också efter lösningarna som har minsta möjliga ekologiska fotavtryck i våra produktionsprocesser. Vår största bedrift inom det området är att vi skapat en "grön" måleriverkstad.

Som del av denna investerade vi i en vakuumförångare som gör det möjligt för oss att endast använda regnvatten. Detta skapar också ett nollutsläppssystem. Dessutom värms hela produktionsområdet upp genom att renad varmluft från processen blåses tillbaka in i utrymmet. Alltså krävs ingen ytterligare uppvärmning med fossila bränslen. Till sist återvinns 90 % av pulvren och vi har lyckats halvera vårt förpackningsmaterial. Detta genom att planera vår nya måleriverkstad på rätt plats bland våra anläggningar.

Det är inte bara de stora initiativen som ger resultat; varje liten del av produktionen är av vikt. Därför har Wilms en återvinningsstation där anställda kan lämna gamla batterier, mobiltelefoner, dragringar och kapsyler. Dessa donerar vi till lokala organisationer som i gengäld får ekonomiskt stöd.

Hans Verboven
”Wilms är ett familjeföretag som har innovation och hållbarhet i sitt DNA. De är trendsättare inom branschen när det kommer till produkter, processförbättringar och HR-policyer. Wilms är ett starkt värderingsstyrt företag med en långsiktig vision."
Hans Verboven, professor i hållbarhet vid Antwerpens universitet.

Kvalitet

Engagemang, tillförlitlighet och samarbete: de tre ledorden i vår organisation. Våra kunder, leverantörer och medarbetare kan räkna med ett gott samarbete, hög tillförlitlighet och engagemang från organisationen.

Vi på Wilms tror på principen om vertikal integration. Hela produktionen och huvudkontoret ligger därför på samma plats. Utöver egna extruderingslinjer, konfektion, formningsmaskiner, pulver- och våtlackeringsanläggningar har vi även egna transporter. Denna företagsstruktur garanterar inte bara enastående service utan också oklanderligt hög kvalitet och tillförlitliga leveranstider.

Utbildning spelar en mycket viktig roll i verksamheten. Våra interna medarbetare får intensiv utbildning och vidareutbildas kontinuerligt. Vi utbildar inte bara våra egna medarbetare; varje år välkomnar vi många kunder och deras medarbetare till vårt interna utbildningscenter för kostnadsfri produktutbildning. Det är tack vare denna grundliga utbildningspolicy (både internt och för våra externa partners) som vi kan garantera bästa möjliga service. Var och vem du än frågar efter information.


Over ons 2

Innovation

Tack vare en stark FoU-avdelning är Wilms en pionjär inom branschen. Tänk till exempel på den påbyggda kassetten med ventilation, eller screenmarkisen som kan byggas in i en hålvägg, eller de nya aluminium- och kolfiberrören i våra screenmarkiser. Vår FoU-avdelning arbetar med att ligga steget före varje dag.

Wilms, mästare på skugga sedan 1975